b3 b1 b2

Thể loại / Thơ 5 chữ

HẠNH PHÚC

Mùa đông gió lạnh rồi

Áo anh mình mặc thôi

Mền thi nhân chẳng có

Vòng tay anh là nôi

    

Lòng ta ấm rất nhiều

Dù trời lạnh bao nhiêu

Đôi ta là tất cả

Vui trong mái nhà xiêu

 

Nơi lụa là châu báu

Chắc gì hạnh phúc không?

Nơi lều tranh hoa lý

Hạnh phúc vẫn tuôn tràn.

Bình luận